top of page

PRIVACYWETGEVING

Huisartsenpraktijk Texelstroom, van waaruit de ooglidcorrecties worden uitgevoerd, voldoet aan de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG). Binnen dit kader vindt op een verantwoorde en veilige wijze verwerking plaats van uw persoonsgegevens. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben hierbij toegang tot uw persoonsgegevens. Om de behandeling van de patiënten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de arts uw administratieve en medische gegevens vastleggen. De voortgang van de specialistische zorg moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben behalve uw specialist ook zijn of haar waarnemer en de assistent-geneeskundigen toegang tot de gegevens. Daarnaast hebben ook personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens.

Het is de gewoonte dat de huisarts over een chirurgische ingreep wordt ingelicht. Indien u dit niet wenst, moet u dat bij uw bezoek aan de kliniek zelf aangeven.

Al deze bovengenoemde personen hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. U kunt desgewenst inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig correcties laten doorvoeren. Bij beëindiging van een behandelcyclus zullen uw persoons- en behandelgegevens volgens de wettelijke termijn tenminste 15 jaar worden bewaard.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Naast een bezoek aan onze kliniek kunnen wij ook gegevens verzamelen door uw bezoek op onze website www.ooglidcorrectiedenhelder.nl of als u één van onze contact- of enquête formulieren invult.

Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Huisartsenpraktijk Texelstroom uw privacy.


Voor meer informatie over deze wet kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

bottom of page